گاوصندوق الکترونیکی نیکا مدل SFT-20ET

ابعاد خارجی (میلیمتر): 200 × 310 × 200

ابعاد داخلی (میلیمتر): 150 × 300 × 190

وزن:7 کیلوگرم

 

3 برای دریافت قیمت کلیک کنید