گاوصندوق الکترونیکی نیکا مدل SFK-48ER

ابعاد داخلی (میلیمتر): 100× 300 × 365