صندوق مدل ۳۰ safe box

صندق مدل ۳۰ safe box

  • ارتفاع۳۰ عرض۳۸ عمق ۳۰
  • داراى دزد گیر و در صورت اشتباه وارد کردن رمز تا ٣بار اژیر عمل مى کند
  • داراى صفحه نمایشگر
برای دریافت قیمت کلیک کنید